Oinarri

Bilakaeraren datuak

Hurrengo taulan OINARRIren zenbateko esanguratsuen bilakaera laburtuko dugu. Zenbateko horiek dira Sozietatearen errotze-mailaren adierazle hoberenak, Gizarte Ekonomiako enpresek eta EAEko ETE-ek OINARRIk egindako lana aitortzen dutela erakusten dutelako.

  2011 2012 2013 2014
Bazkide partaideak 2.910 3.056 3.332 3.434
Baliabide propioak (mila €) 22.841 21.210 20.166 21.672
Urtean formalizatutako abalak (mila €) 64.015 65.295 74.542 61.117
Formalizatutako abalak guztira (mila €) 659.905 725.200 799.742 860.859
Arrisku maila urtearen amaieran (mila €) 250.455 231.009 234.039 229.885
Berankortasun Ratioa %1.55 %2.85 % 4.21 % 5.08
Huts egiteen ratioa % 0.60 % 0.54 % 0.69 % 0.74
Kaudimen Ratioa % 12.64
% 12.56 % 11.83 % 13.13
 BALIABIDE PROPIOEN SUPERABITA
6.413 7.665
6.526