Oinarri

Bilakaeraren datuak

Hurrengo taulan OINARRIren zenbateko esanguratsuen bilakaera laburtuko dugu. Zenbateko horiek dira Sozietatearen errotze-mailaren adierazle hoberenak, Gizarte Ekonomiako enpresek eta EAEko ETE-ek OINARRIk egindako lana aitortzen dutela erakusten dutelako.

  2010 2011 2012 2013
Bazkide partaideak 2.722 2.910 3.056 3.332
Baliabide propioak (mila €) 23.046 22.841 21.210 20.166
Urtean formalizatutako abalak (mila €) 91.546 64.015 65.295 74.542
Formalizatutako abalak guztira (mila €) 595.890 659.905 725.200 799.742
Arrisku maila urtearen amaieran (mila €) 298.799 250.455 231.009 234.039
Berankortasun Ratioa % 0,81 % 1,55 % 2,85 % 4,21
Huts egiteen ratioa % 0,55 % 0,60 % 0,54 % 0,69
Kaudimen Ratioa % 11,08
% 12,64 % 12,53 % 11,83
 BALIABIDE PROPIOEN SUPERABITA
 6.413 8.381
7.665 6.526