Oinarri

Bilakaeraren datuak

Hurrengo taulan OINARRIren zenbateko esanguratsuen bilakaera laburtuko dugu. Zenbateko horiek dira Sozietatearen errotze-mailaren adierazle hoberenak, Gizarte Ekonomiako enpresek eta EAEko ETE-ek OINARRIk egindako lana aitortzen dutela erakusten dutelako.

  2010 2011 2012
Bazkide partaideak 2.722 2.910 3.056
Baliabide propioak (mila €) 23.046 22.841 21.210
Urtean formalizatutako abalak (mila €) 91.546 64.015 65.295
Formalizatutako abalak guztira (mila €) 595.890 659.905 725.200
Arrisku maila urtearen amaieran (mila €) 298.799 250.455 231.009
Berankortasun Ratioa % 0,81 % 1,55 % 2,85
Huts egiteen ratioa % 0,55 % 0,60 % 0,54
Kaudimen Ratioa % 11,08
% 12,64 % 12,53
 BALIABIDE PROPIOEN SUPERABITA
 6.413 8.381
 7.665