Oinarri

4/2001 Legea, uztailaren 19koa, Kooperatibei buruzkoa.

7/2003 Legea, martxoaren 26koa, Errioxako Gizarteratzeari eta Lanbideratzeari buruzkoa.

13/2013 Legea, abenduaren 23koa, 2014. urterako zerga- eta administrazio-neurriei buruzkoa. Ikus VIII. kapitulua. Administrazio-neurriak kooperatiben kontuetan. 37. artikulua. Kooperatiben 4/2001 Legearen, uztailaren 2koaren, aldaketa.