Oinarri

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

4/1993 Legea, ekainaren 24koa, Euskadiko Kooperatibei buruzkoa.

7/2007 Legea, ekainaren 22koa, Euskadiko Elkarteei buruzkoa.

25/1983 Legea, urriaren 27koa, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzkoa.

12/1994 Legea, ekainaren 17koa, Fundazioei buruzkoa.

61/2000 Dekretua, apirilaren 4koa, zeinaren bidez arautzen diren gizarte-ekimeneko kooperatibak.

6/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, Euskadiko Sozietate Kooperatibo Txikiei buruzkoa.

239/1982 Dekretua, abenduaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko kreditu-kooperatiben mendekotasun-erregimenari buruzkoa.

182/2008 Dekretua, azaroaren 11koa, zeinaren bidez arautzen den Euskadiko gizarteratze-enpresen sailkapena, eta haietara sartzeko eta haiek erregistratzeko prozedura finkatzen den.

5/2012 Legea, otsailaren 23koa, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzkoa. (25/1983 Legea, urriaren 27koa, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzkoa, indargabetzen du).

8/2012 Legea, maiatzaren 17koa, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea.