Oinarri

2/1998 Legea, martxoaren 26koa, Extremadurako Sozietate Kooperatiboei buruzkoa.

5/2001 Legea, maiatzaren 10 ekoa, Kreditu Kooperatiboari buruzkoa.

8/2006 Legea, abenduaren 23koa, Extremadurako Sozietate Kooperatibo Bereziei buruzkoa.

2012ko maiatzaren 14ko agindua, 2007ko maiatzaren 23ko aginduaren Eranskina aldatzen duena, zeinaren bidez kooperatiba-sozietate bereziaren estatutu sozialen eredu orientagarria onartzen den.