Oinarri

5/2001 Legea, maiatzaren 2koa, Fundazioei buruzkoa (Katalunia).

7/1997 Legea, ekainaren 18koa, Kataluniako Elkarteei buruzkoa.

18/2002 Legea, uztailaren 5ekoa, Kataluniako Kooperatibei buruzkoa, ekainaren 13ko 13/2003 Legeak aldatua.

176/1996 Dekretua, uztailaren 13koa, bigarren mailako edo maila handiagoko osasun -arloko kooperatiben araudiari buruzkoa.

6/1998 Legea, maiatzaren 13koa, Kooperatiben Kreditu Atalei buruzkoa.

28/1999 Legea, abenduaren 13koa, Gizarte Aurreikuspeneko Mutualitateei buruzkoa.

27/2002 Legea, abenduaren 20koa, Kataluniako Gizarteratze eta Lanbideratze Enpresak Arautzeko Neurri Legegileei buruzkoa.

D2/2012 Dekretua, urtarrilaren 3koa, zeinaren bidez arautzen den ustiapen-kontratu orokorra.