Oinarri

4/1999 Legea, martxoaren 30ekoa, Madrilgo Erkidegoko Kooperatibei buruzkoa.

9/2000 Legea, ekainaren 30ekoa, Gizarte Aurreikuspeneko Mutualitateei buruzkoa, abenduaren 27ko 18/2000 Legea aldatua.

1/1998 Legea, martxoaren 2koa, Fundazioei buruzkoa, abenduaren 27ko 24/1999 Legeak aldatua.

32/2003 dekretua, martxoaren 13koa, zeinaren bidez arautzen den Madrilgo Erkidegoan gizartetik bazterturik dauden herritarrak lanbideratzeko eta sustatzeko enpresen laguntza eta horien jarduera sustatzeko neurriak ezartzen diren.