Oinarri

VALENTZIAKO ERKIDEGOA

Valentziako Autonomia Erkidegoko Kooperatibei buruzko Legearen testu bateratua, ekainaren 23ko 1/1998 Dekretu Legegileak onartuta.

14/2008 Legea, azaroaren 18koa, Valentziako Erkidegoko Elkarteei buruzkoa.

8/1998 Legea, abenduaren 9koa, Fundazioei buruzkoa.

7/2000 Legea, maiatzaren 29koa, Gizarte Aurreikuspeneko Mutualitateei buruzkoa.

Generalitatearen 1/2007 Legea, otsailaren 5ekoa, zeinaren bidez arautzen diren Valentziako Erkidegoan gizarteratzea sustatzen duten enpresak.

5/2013 Legea, abenduaren 23koa, Generalitataren zerga, administrazio- eta finantza-kudeaketa, eta antolaketako neurriena. Ikus IX. Kapitulua.
Maiatzaren 31ko 8/1985 Legea, Valentziako Erkidegoko kreditu-saila duten kooperatiben finantza-jarduera arautzen duena, aldatzen du.