Oinarri

Abala emateko finantza baldintzen hobekuntzaren alde

Gure enpresek finantziazio-baldintza ahalik eta onenak izan ditzaten, hitzarmenak sinatu ditu OINARRIk zenbait erakunde eta organismorekin, abalaren prestazioak hobetzea helburu delarik betiere:

Horren ildotik, Oinarrik hainbat hitzarmen ditu sinatuta entitate eta erakindeekin, enpresarentzako finantza-baldintzak hobetzeko.

                           

 

 

                     

 

 

               

 

Diputación foral de Álava                             Federación de Cooperativas de Transporte de Euskadi